Efficiency en kwaliteitsverbetering in stuurinformatie m.b.v. de Zorg Monitor


ZorgPlus is een GGZ-instelling met focus op kwalitatieve zorg. ZorgPlus biedt ambulante begeleiding aan volwassenen en ouderen binnen de psychiatrie en ondersteunt bij praktische zaken op alle leefgebieden, afgestemd op hulpvragen en problematiek.


Zoekend naar kwalitatieve verbetering en efficiency

ZorgPlus was zoekend naar verbetering en efficiency met name in verdere automatisering van hun processen. Zo was er nog geen koppeling tussen de zorgapplicaties ONS - NEDAP, waarin o.a. de facturatie richting gemeentes, DJI en zorgkantoren plaats vindt, met hun financiële applicatie Exact.

Op dit punt was dus directe winst te behalen. Een mooi voorbeeld is dat de debiteurenbewaking binnen ZorgPlus nog handmatig plaats vond via een Excel oplossing net als de boekingen van de omzet binnen de financiële administratie. De werkwijze binnen Excel was foutgevoelig, arbeidsintensief en zorgde voor een lange doorlooptijd om te komen tot relevante managementinformatie.

Hoog tijd voor verbetering.


De toepassingen van de Accordis Zorgmonitor voor ZorgPlus

Inmiddels maakt ZorgPlus gebruik van de Accordis Zorgmonitor en zijn diverse processen geautomatiseerd. Het automatisch boeken van de omzet binnen de financiele applicatie, waardoor handmatige en foutgevoelige handelingen tot het verleden behoren. Daarnaast is de debiteurenbewaking sterk vereenvoudigd.


De zorginformatie van ZorgPlus direct inzichtelijk

Belangrijke managementinformatie ligt dankzij de Zorgmonitor direct voorhanden. Denk hierbij aan productiviteit, instroom- en uitstroom van clienten, een financieel dashboard, een kwaliteitsdashboard en de gehele forecast.

Ook inhoudelijk is er, in nauwe samenwerking van Zorgplus medewerkers met specialisten binnen Accordis, binnen de Zorgmonitor een kwaliteitsdashboard ontwikkeld. Dit dashboard geeft inzicht in zorgplannen, medewerker relaties, documenten en profielvragenlijsten. Binnen ZorgPlus maken vooral de inhoudelijke experts en managers hier gebruik van.


Flinke stappen in het verbeteren van onze managementinformatie

Resumerend hebben we als ZorgPlus zijnde samen met Accordis flinke stappen in het verbeteren van onze managementinformatie gezet.

Hans Janssen
Manager Finance - Business Controller 
ZorgPlus GGZ


"Met goede informatievoorziening de zorg naar een hoger plan tillen. Dat is het doel van de Accordis Zorgmonitor en dat is ook de bijdrage die deze voor Zorgplus B.V. kan leveren. In de afgelopen periode hebben wij onder leiding van Hans Janssen voor Zorgplus B.V. dashboards voor de Bedrijfsvoering (incl. rolling forecast) en Kwaliteit ontwikkeld en de Zorgmonitor aangesloten op de financiële administratie in Exact Online. Alle dashboards zijn nu gereed om stuurinformatie direct en breed in de organisatie te delen, zodat de PDCA-cyclus kleiner wordt en beter aansluit bij de zorgpraktijk."

Dre Thewessen, 
Accordis

Uw zorginformatie direct inzichtelijk

Test de Accordis Zorgmonitor in uw
eigen Ons omgeving.